Get Adobe Flash player

UZMANĪBU!

Informācija vecākiem !


      Informējam skolēnu vecākus, ka, pārejot no vienas mācību iestādes uz citu, dokumenti no mācību iestādes nav jāizņem.
     Jaunā mācību iestāde, kurā skolēns tiek uzņemts, ziņo iepriekšējai skolai par audzēkņa uzņemšanu. Tad skola dokumentus pārsūta pa pastu jaunajai mācību iestādei.

Skolas vadība

 ______________________________

 

 Mūsu skolas darbība Mammadabas meistarklasē.


     Mammasdabas meistarklase ir pastāvīga un vispusīga iespēja skolām tuvināt mācību procesu dabai. Tā piedāvā skolēniem un skolotājiem apgūt vides izglītības programmu "Izzini mežu", kas ietver aktīvu atpūtu Latvijas valsts mežos. Mācību gada laikā ar nezūdošu prieku un aizrautību skolotāji ved bērnus dabā, mācās par to un iegūst ne tikai zināšanas, bet arī pozitīvas emocijas, smeļas dabas doto prieku, lai kļūtu par Mammasdabas meistarklases meistariem.
     Dalībniekiem vajadzēja paveikt trīs galvenos uzdevumus - meistarstunda brīvā dabā, meža meistardienu un pagatavot koka meistarstiķi.
     Beidzoties mācību gadam, arī starptautiskā vides izglītības fonda AS "Latvijas valsts meži" īstenotā Mammasdabas meistarklase pasniedz diplomus skolēniem un skolotājiem par darbošanos šajā programmā.    

      Novērtējot mācību gadā paveiktos darbus, par nākamā gada Mammasdabas vēstniecības skolu tiek nominēta arī mūsu Bauskas sākumskola. Sākoties jaunajam mācību gadam, pie mūsu skolas plīvos Mammadaba karogs. 

     Paldies par aktīvu darbošanos projektā 1.b, 2.c, 3.a un 6.b klasei un skolotājām D.Eimusai, A.Skalderei, S.Nākmanei un V.Cerusai, kā arī visiem skolēnu vecākiem, kas atbalstīja un palīdzēja lielākos un mazākos darbiņos.

daaba 

 


 

E-klase

Tie vecāki, kuri ir reģistrējušies e-klases sistēmā iepriekšējā mācību gadā, var izmantot tās pašas paroles, nav nepieciešams reģistrēties no jauna.

Ja vēl neesat reģistrējies, to var izdarīt :

*sazinoties ar sava bērna skolotāju. Skolotājs E-klasē reģistrēs Tavu mobilā telefona numuru un nosūtīs uz to paroli.

Ja paroli esat aizmirsuši, to var atjaunot:

*Ar īsziņas palīdzību. Lasīt sīkāk

Sīkāka informācija : www.e-klase.lv