Get Adobe Flash player

skolas logoDHfajM7VwAA4EniValodu mācību jomaSanita Lazdiņa, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja | latviešu valoda

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā / Rita Dementjeva, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja | kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Matemātikas mācību joma Jānis Vilciņš, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs | matemātika

 

Dabaszinātņu mācību joma Pāvels Pestovs, Skola2030 vecākais eksperts | dabaszinātnes un diagnostika

Veselība un fiziskā aktivitāte Inese Bautre, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja | veselība un fiziskā aktivitāte

 

Pirmsskola un sākumskolaArita Lauka, Skola2030 vecākā eksperte | pirmsskola

 

Sociālā un pilsoniskā mācību jomaAnsis Nudiens, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs | sociālā un pilsoniskā mācību joma

 

Tehnoloģiju mācību jomaEdgars Bajaruns, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs | tehnoloģijas

 ___________________________________

a skola2030

 

 ___________________________________

 VĒRTĒT, LAI MĀCĪTOS

Līdz ar mērķi attīstīt skolēnu lietpratību jāmainās arī vērtēšanai - tās lomai ikdienā un pārbaudes darbiem. Skolās un pirmsskolās Latvijā būtiski ir nostiprināt tādu kultūru, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu skolēna sniegumam. Skolēnam nepieciešami skaidri viņa darba vērtēšanas kritēriji, lai viņš pats, skolotājs un arī viņa vecāki varētu izvērtēt ikdienā 

sasniegto un sekot izaugsmei. Atgriezeniskā saite par darbu ikdienā ir vērtīga, jo sniegumu vēl ir iespējams uzlabot.

Vērtēšanai veltīta Skola2030 konference "Vērtēt, lai mācītos". Galvenās ekspertu atziņas:

"Pašlaik skola ļoti daudziem bērniem iemāca, ka viņi nevis var, bet nevar. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni var, tad vērtēšanas sistēma ir jāmaina." /video/

KĀ VĒRTĒT KOMPLEKSU SNIEGUMU? /video/

KĀPĒC FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA NEIEDZĪVOJAS? /video/

SEPTIŅAS EFEKTĪVAS ATGRIEZENISKĀS SAITES PAZĪMES

RADĪT VIDI, KURĀ VĒRTĒŠANA IR POZITĪVA LIETA

4/4 VĒRTĒŠANAS METODE – RISINĀJUMS SKOLOTĀJA DARBA APJOMA SAMAZINĀŠANAI? 

VĒRTĒT TĀ, LAI SKOLOTĀJI ATGŪTU SAVU BRĪVO LAIKU

VĒRTĒT, LAI MĀCĪTOS
Līdz ar mērķi attīstīt skolēnu lietpratību jāmainās arī vērtēšanai - tās lomai ikdienā un pārbaudes darbiem. Skolās un pirmsskolās Latvijā būtiski ir nostiprināt tādu kultūru, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu skolēna sniegumam. Skolēnam nepieciešami skaidri viņa darba vērtēšanas kritēriji, lai viņš pats, skolotājs un arī viņa vecāki varētu izvērtēt ikdienā sasniegto un sekot izaugsmei. Atgriezeniskā saite par darbu ikdienā ir vērtīga, jo sniegumu vēl ir iespējams uzlabot.

Vērtēšanai veltījām Skola2030 konferenci "Vērtēt, lai mācītos". Piedāvājam Jums iepazīties ar galvenajām ekspertu atziņām un atskatīties uz konferencē notikušo.

Izsakām pateicību Cēsu novada pašvaldībaiCēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļaiun Cēsu novada Jauniešu domei par atbalstu konferences īstenošanā. Liels paldies a/s Swedbank, a/s Latvijas valsts meži un Britu padomei Latvijā par sadarbību konferences veidošanā un SIA Lattelecom par konferences tiešraides nodrošināšanu.
Liels paldies 35 skolām, skolu vadītājiem un skolotājiem, kuri iesūtīja labās prakses piemērus, kā jau šodien Latvijas skolās vērtē bērnu un jauniešu sniegumu. Iesūtīto un atlasīto ideju autori dalījās ar savu pieredzi konferencē Cēsīs!

VIDEO: "Pašlaik skola ļoti daudziem bērniem iemāca, ka viņi nevis var, bet nevar. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni var, tad vērtēšanas sistēma ir jāmaina."