Get Adobe Flash player

skolas logoDHfajM7VwAA4Eni

ZIŅAS / APRĪLIS 2018

SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI 
Aicinām iepazīties ar secinājumiem par pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājuma sabiedriskās apspriešanas rezultātiem:  

https://ej.uz/SA_Rezultati ,  kā arī - ar pārskatu par sabiedriskās apspriešanas norisi: https://ej.uz/SA_Norise 


IETEIKUMI MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS PILNVEIDEI 
Piedāvājam iepazīties ar sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem ieteikumiem mācību satura un pieejas pilnveidei katrā no mācību jomām:

Pirmsskola: https://ej.uz/SA_Pirmsskola 
Valodu mācību joma: https://ej.uz/SA_Valodas 
Sociāli pilsoniskā mācību joma: https://ej.uz/SA_Soc-pilsoniska 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma: https://ej.uz/SA_Kulturas-izpratne 
Dabaszinātņu mācību joma: https://ej.uz/SA_Dabaszinatnes 
Matemātikas mācību joma: https://ej.uz/SA_Matematika 
Tehnoloģiju mācību joma: https://ej.uz/SA_Tehnologijas 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma: https://ej.uz/SA_Veseliba


PILOTSKOLU APTAUJA
Janvārī Skola2030 komanda izsūtīja aptaujas anketas simts pilotskolām, aicinot sniegt atgriezenisko saiti par savu dalību projektā, izvērtēt mācību satura un pieejas aprobācijas gaitā iegūto pieredzi un izteikt ierosinājumus procesa pilnveidei. Piedāvājam arī Jums iepazīties ar šīs aptaujas rezultātiem un galvenajiem secinājumiem: https://ej.uz/SA_PIlotskolas 


VIEDOKĻU LĪDERU FORUMI
Sabiedriskās apspriešanas noslēgumā notika viedokļu līderu diskusiju forumi par aktuālākajiem jautājumiem katrā no mācību jomām.

Ar īsiem atskatiem no šiem diskusiju forumiem iespējams iepazīties Skola2030 blogā:  https://ej.uz/Forumi_Atskati 

 

Kā arī - joprojām iespējams noskatīties šo diskusiju forumu video Skola2030YouTube kanālā: https://ej.uz/Forumu_Video 

 

PALDIES!
Vēlreiz pateicamies visiem, kuri iesaistījās sabiedriskajā apspriešanā - iedziļinājās mācību satura un pieejas piedāvājumā, dalījās ar savu viedokli, bažām un ierosinājumiem! Komentāru un priekšlikumu iesniedzēju saraksts publicēts mūsu mājas lapā: https://ej.uz/SA_Iesniedzeji 


JŪS JAUTĀJAT. MĒS ATBILDAM.
Sabiedriskajā apspriešanā iesniegtos komentārus un priekšlikumus mācību satura izstrādes eksperti ir ņēmuši vērā, strādājot pie pirmsskolas vadlīniju un pamatizglītības standarta projektiem. Tikmēr Skola2030 pastkastītē esam saņēmuši arī salīdzinoši vispārīgākus, bet ne mazāk būtiskus jautājumus. Atbildes uz tiem esam sagatavojuši īsu video veidā, kas publicēti Skola2030 YouTube kanālā: https://ej.uz/Video_BUJ 

 ___________________________________


Valodu mācību joma
Sanita Lazdiņa, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja | latviešu valoda

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā / Rita Dementjeva, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja | kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Matemātikas mācību joma Jānis Vilciņš, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs | matemātika

 

Dabaszinātņu mācību joma Pāvels Pestovs, Skola2030 vecākais eksperts | dabaszinātnes un diagnostika

Veselība un fiziskā aktivitāte Inese Bautre, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītāja | veselība un fiziskā aktivitāte

 

Pirmsskola un sākumskolaArita Lauka, Skola2030 vecākā eksperte | pirmsskola

 

Sociālā un pilsoniskā mācību jomaAnsis Nudiens, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs | sociālā un pilsoniskā mācību joma

 

Tehnoloģiju mācību jomaEdgars Bajaruns, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs | tehnoloģijas

 ___________________________________

a skola2030

 

 ___________________________________

 VĒRTĒT, LAI MĀCĪTOS

Līdz ar mērķi attīstīt skolēnu lietpratību jāmainās arī vērtēšanai - tās lomai ikdienā un pārbaudes darbiem. Skolās un pirmsskolās Latvijā būtiski ir nostiprināt tādu kultūru, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu skolēna sniegumam. Skolēnam nepieciešami skaidri viņa darba vērtēšanas kritēriji, lai viņš pats, skolotājs un arī viņa vecāki varētu izvērtēt ikdienā 

sasniegto un sekot izaugsmei. Atgriezeniskā saite par darbu ikdienā ir vērtīga, jo sniegumu vēl ir iespējams uzlabot.

Vērtēšanai veltīta Skola2030 konference "Vērtēt, lai mācītos". Galvenās ekspertu atziņas:

"Pašlaik skola ļoti daudziem bērniem iemāca, ka viņi nevis var, bet nevar. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni var, tad vērtēšanas sistēma ir jāmaina." /video/

KĀ VĒRTĒT KOMPLEKSU SNIEGUMU? /video/

KĀPĒC FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA NEIEDZĪVOJAS? /video/

SEPTIŅAS EFEKTĪVAS ATGRIEZENISKĀS SAITES PAZĪMES

RADĪT VIDI, KURĀ VĒRTĒŠANA IR POZITĪVA LIETA

4/4 VĒRTĒŠANAS METODE – RISINĀJUMS SKOLOTĀJA DARBA APJOMA SAMAZINĀŠANAI? 

VĒRTĒT TĀ, LAI SKOLOTĀJI ATGŪTU SAVU BRĪVO LAIKU

VĒRTĒT, LAI MĀCĪTOS
Līdz ar mērķi attīstīt skolēnu lietpratību jāmainās arī vērtēšanai - tās lomai ikdienā un pārbaudes darbiem. Skolās un pirmsskolās Latvijā būtiski ir nostiprināt tādu kultūru, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu skolēna sniegumam. Skolēnam nepieciešami skaidri viņa darba vērtēšanas kritēriji, lai viņš pats, skolotājs un arī viņa vecāki varētu izvērtēt ikdienā sasniegto un sekot izaugsmei. Atgriezeniskā saite par darbu ikdienā ir vērtīga, jo sniegumu vēl ir iespējams uzlabot.

Vērtēšanai veltījām Skola2030 konferenci "Vērtēt, lai mācītos". Piedāvājam Jums iepazīties ar galvenajām ekspertu atziņām un atskatīties uz konferencē notikušo.

Izsakām pateicību Cēsu novada pašvaldībaiCēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļaiun Cēsu novada Jauniešu domei par atbalstu konferences īstenošanā. Liels paldies a/s Swedbank, a/s Latvijas valsts meži un Britu padomei Latvijā par sadarbību konferences veidošanā un SIA Lattelecom par konferences tiešraides nodrošināšanu.
Liels paldies 35 skolām, skolu vadītājiem un skolotājiem, kuri iesūtīja labās prakses piemērus, kā jau šodien Latvijas skolās vērtē bērnu un jauniešu sniegumu. Iesūtīto un atlasīto ideju autori dalījās ar savu pieredzi konferencē Cēsīs!

VIDEO: "Pašlaik skola ļoti daudziem bērniem iemāca, ka viņi nevis var, bet nevar. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni var, tad vērtēšanas sistēma ir jāmaina."

Šajā vietnē izmanto sīkdatnes. Uzzināt vairāk.