Get Adobe Flash player

Skolas vadības komanda

Direktore - Linuta Ģerģe
Direktores vietnieki izglītības jomā -
Mudīte Savicka, Inita Nagņibeda
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis - Jānis Laicāns

Mūsu skolotāju kolektīvs

ss 87

Klašu audzinātāji


1.A - Santa Nākmane

1.B - Inese Masjule

1.C - Aiva Skaldere

2.A – Līga Bajāre

2.B - Anita Feldmane
2.C - Inga Cepure

3.A - Sanita Šmite
3.B - Daiga Eimusa
3.C - Ināra Muraško
4.A - Sandra Vitena
4.B - Liena Vanaga
4.C - Sanita Anspoka
5.A - Elīna Grundmane
5.B - Agita Barkova

5.C - Anda Rone

6.A - Anita Stankeviča
6.B - Vija Cerusa

6.C - Jeļena Bulīga


Mācību priekšmetu skolotāji

Latviešu valoda - Inita Nagņibeda, Vija Cerusa, Sanita Anspoka
Angļu valoda - Anita Vallenčuka, Anita Stankeviča, Sandra Vitena, Agnese Broka
Krievu valoda - Irēna Slesare-Koluža, Jeļena Bulīga
Matemātika - Santa Nākmane, Linuta Ģerģe, Mudīte Savicka, Jeļena Bulīga
Informātika - Anda Rone
Dabazinības - Inguna Sarguna, Sanita Šmite
Sociālās zinības
- Agita Barkova
Vēsture - Daiga Telnere
Mājturība un tehnoloģijas - Iveta Slavīte, Armands Krafts, 
Mūzika - Daina Ārmane, Zane Bluša, Inta Pilicka
Sports - Aiva Aišpure, Elīna Grundmane
Vizuālā māksla - Maija Lauriņa-Rimicāne

Atbalsta personāls

Bibliotekāre- Agnese Ignatjeva
Logopēds- Inta Pilicka
Medmāsa- Viktorija Jumiķe
Psihologs- Evija Krišjāne
Sociālais pedagogs- 
Pagarinātās dienas grupas vada - Irina Bahilova

Ārpusstundu nodarbību skolotāji

Tautas deju kolektīvs “Odziņa”, ritmika- Tamāra Ļisovcova
Tautas deju kolektīvs “Taurenītis”- Aiva Skaldere
Koris- Zane Bluša
Teātra kopa “Ancīši”- Anita Feldmane
Sporta dejas- Ināra Muraško
Vizuālā māksla - Maija Lauriņa-Rimicāne
Mazā biznesa skola- Agita Barkova
Vokālais ansamblis- Zane Bluša 
Folklora- Daina ĀrmaneŠajā vietnē izmanto sīkdatnes. Uzzināt vairāk.