Get Adobe Flash player

Skolas vadības komanda

Direktore - Linuta Ģerģe
Direktores vietnieki izglītības jomā -
Mudīte Savicka, Inita Nagņibeda
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis - Jānis Laicāns

Mūsu skolotāju kolektīvs

SKOLOTJI

Klašu audzinātāji


1.A - Līga Bajāre

1.B - Anita Feldmane

1.C - Inga Cepure

2.A – Sanita Šmite

2.B - Daiga Eimusa
2.C - Ināra Muraško

3.A - Sandra Vitena
3.B - Liena Vanaga
3.C - Aiva Skaldere
4.A - Santa Nākmane
4.B - Agita Barkova
4.C - Inese Masjule
5.A - Anita Stankeviča
5.B - Vija Cerusa

5.C - Jeļena Bulīga

6.A - Marina Lazdiņa
6.B - Sanita Anspoka

6.C - Anda RoneMācību priekšmetu skolotāji

Latviešu valoda - Inita Nagņibeda, Vija Cerusa, Sanita Anspoka
Angļu valoda - Anita Vallenčuka, Anita Stankeviča, Sandra Vitena, Agnese Broka, Anita Borinta
Krievu valoda - Irēna Slesare-Koluža, Jeļena Bulīga
Matemātika - Santa Nākmane, Linuta Ģerģe, Mudīte Savicka, Jeļena Bulīga
Informātika - Anda Rone
Dabazinības - Inguna Sarguna, Sanita Šmite
Sociālās zinības
- Agita Barkova
Vēsture - Daiga Telnere
Mājturība un tehnoloģijas - Iveta Slavīte, Valdis Žeikars, Aiva Linkeviča
Mūzika - Daina Ārmane, Marina Lazdiņa, Zane Bluša
Sports - Aiva Aišpure, Elīna Grundmane
Vizuālā māksla - Aiva Linkeviča

Atbalsta personāls

Bibliotekāre- Agnese Ignatjeva
Logopēds- Inta Pilicka
Medmāsa- Viktorija Jumiķe
Psihologs- Evija Krišjāne
Pagarinātās dienas grupas vada - Irina Bahilova

Ārpusstundu nodarbību skolotāji

Tautas deju kolektīvs “Odziņa”, ritmika- Tamāra Ļisovcova
Tautas deju kolektīvs “Taurenītis”- Aiva Skaldere
Koris- Marina Lazdiņa, Zane Bluša
Teātra kopa “Ancīši”- Anita Feldmane
Sporta dejas- Ināra Muraško
Vizuālā māksla - Aiva Linkeviča
Mazā biznesa skola- Agita Barkova
Koriģējošā vingrošana- Aiva Aišpure
Vispārējā fiziskā sagatavotība- Aiva Aišpure
Vokālais ansamblis- Marina Lazdiņa
Folklora- Daina Ārmane