Get Adobe Flash player

Reorganizējot Bauskas 1.vidusskolu un atjaunojot Bauskas Valsts ģimnāziju, 2011.gada 1.septembrī tiek dibināta Bauskas sākumskola. Skolā strādā 40 pedagogi, mācās 369 izglītojamie 1.- 6.kl.

Bauskas sākumskola ir vispārējās pamatizglītības iestāde, kas realizē pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.kl.) izglītības programmu (kods: 11011111)

2012./2013. m.g. tika atvērtas vēl divas izglītības programmas: Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma (kods 11012111) un Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 11013111).

Kopš 2013. gada 7. janvāra skolā tiek realizēta arī Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611).

 

Skola piedāvā plašas iespējas interešu izglītībā un ārpusklases nodarbībās:

* dejot sporta dejas;
* dejot tautas dejas;
* dziedāt koros un ansambļos;
* spēlēt teātri;
* nodarboties ar sportu;
* 1.klasē papildus apgūt angļu valodu.

Skolā strādā psihologs, logopēds, medmāsa, sociālais pedagogs, notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības.

Skolā:

* ir pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.- 4.klašu skolēniem;
* darbojas „Mazā biznesa skola”;
* notiek attīstošās apmācības nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem;
* ir bibliotēka, skolēni ir nodrošināti ar mācību grāmatām.


skolni

Šajā vietnē izmanto sīkdatnes. Uzzināt vairāk.