Get Adobe Flash player

Metodiskie materiāli


Brošūra "Iepazīsim EIROPU!" 


Rekomendācija "Bērnu datu aizsardzība skolās" 


Projekts «Kompetenču pieeja mācību saturā» /lasīt/
Ineta Upeniece, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja
2016.gada oktobris

 

Kompetenču pieeja mācību satura apguvei: ko tas nozīmē skolotājam? /lasīt 1. - 15.lpp./, /16. - 35.lpp./

Dr. Dace Namsone /VISC seminārs, 20.10.2016./

 

 

Santas Nākmanes klases stunda 1. klasei.
Tēma: Saskarsmes un sadarbības pamatprincipi.

Plāns un prezentācija


bilde66


Ir tapusi grāmata "Ciemojamies Ministru kabinetā".Grāmata, kurā tiek stāstīts par Latvijas simboliem un valsts pārvaldību, tapusi sadarbībā ar bērniem, pedagogiem un iestāžu ekspertiem

Grāmatas elektroniskā versija


Informatīvs materiāls par Bauskas novadu, kuru var izmantot vēstures vai audzināšanas stundās.


*Klases stundās, sociālajās zinībās vai matemātikā var parunāt par gaidāmo eiro ieviešanu Latvijā, kas plānota no nākamā gada 1.janvāra.

Bērnu un skolēnu auditorijai ir šobrīd pieejamas animācijas filmas un izglītojošas spēles par eiro Eiropas Centrālās Bankas mājas lapā: http://www.ecb.int/euro/play/html/index.lv.html


*VISC izstrādātie metodiskie materiāli

*Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem
*Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai
*Sarunas par mākslas darbiem
*Vingro kopā ar mani! Stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā
*Finanšu pratība
*Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā
*Latvijas vēsture 6.–9. klasei: attēli, kartes, ieteikumi
*Mācību stundu piemēri Latvijas vēsturē 6. klasei
*Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4. klasē klases stundās
*Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās
*Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā
*Ceļu satiksmes drošība

Materiāli ir atrodami VISC mājas lapā


*Metodiskie materiāli par drošību internetā, virtuālās identitātes veidošanu, pazemošanu internetā. To visu var atrast drossinternets.lv


*Mācību filmas par satiksmes drošību - gājēju un velo noteikumi, pirmo palīdzību - kā to sniegt un, kas nepieciešams, kuros gadījumos un personīgo drošību. Skatīties


*Centra Dardedze speciālisti ir izstrādājuši „Džimbas drošības programmas” metodisko materiālu, ko ikviens skolotājs, sociālais pedagogs vai psihologs var lietot, lai uzrunātu pirmsskolas vecuma bērnus un 1. – 3. klašu skolēnus par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Materiāls ir pieejams Centra „Dardedze” uzturētā mājas lapā www.dzimba.lv video instrukcijas un izdales materiālu formātā, kas dod iespēju skolu pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, metodiķiem arī attālākajos Latvijas novados, veikt bērnu apmācību pašiem uz vietas.


Šajā vietnē izmanto sīkdatnes. Uzzināt vairāk.